Zverejnenie výzvy podľa §34e zákona č. 229/1991 Zb. zoznam vlastníkov

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2021