Samospráva

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Ako vybavíte

Dokumenty obce

Obecné zastupiteľstvo

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu