Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Vzorová Obec.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ

Obec Hucín Zriaďovateľ OBEC Hucín, zastúpená starostom Ervínom Samkom Vyhlasuje dňom 30.01.2023 o 9.00 hod podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003   Z. z.… Čítať viac

Uskutočnila sa Po 30.1 09:00