Školstvo

Základná škola
Riaditeľka: Juliana Kelemenová
Kontakt: 058/44 911 26
Počet detí 1-4 ročník: 80

Materská škola:
Riaditeľka: Ildikó Horváthová
Kontakt: 058/ 44 911 61
Počet detí: 17

Zverejnené 18. mája 2021.
Bez úpravy .