Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Radoslav Benko

Zástupca starostu, Poslanec

Štefan Horváth

Poslanec

Tomáš Ruszó

Poslanec

Štefan Balco

Poslanec

Gabriel Tomšík

Poslanec

Bc. Vladimír Jakab

Poslanec

Ladislav Jakab

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 26. mája 2021.