Ugrás a tartalomra

Közgyűlés

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Hucín.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom … tlačivo v časti „dokumenty obce”