Ugrás a tartalomra

Konania o zmene účelu v užívaní stavby ” Letisko Hucín „- vyžiadanie vyjadrenia