Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vzorová Obec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda aktivačná činnosť

ID: 21/30/054/477 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

2.12.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti 31.5.2022

Dátum podpísania 23.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vykonávaní auditu

GemerAudit

2.12.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ GemerAudit, spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200203001 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

ID: N20200203001 –

16.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o spolupráci Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. strana 10

Dohoda MOS od 01.01.2022

ID: 21/30/012/26 –

9.11.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 9.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny

Alphabet group s. r. o

250,00 €

29.6.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ Alphabet group s. r. o

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla Online Obec

31.5.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Online Obec príloha č. 2 – cena za dielo

31.5.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Brantner vývoz nebezpečného odpadu COVID19

30.4.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva ELEKOS OZV -nakladanie s odpadom z obalov

31.3.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o výpožičke ŠÚ SR tablet

31.3.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hucín

Objednávateľ - Sídlo Hucín č. 76, 049 13 Hucín

Objednávateľ - IČO 00328316

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy