Zaburinenie pozemkov v okrese Revúca

Zverejnené
22. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. apríla 2022 − 21. mája 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy