VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Hucín

Zverejnené
26. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 26. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2021

Prílohy