Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Hucín