Preskočiť na obsah

VZN 3/2021 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce