Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Zverejnené
2. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. novembra 2021 − 22. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-KE-OSZPI-2021/005014-419

Prílohy