Metodické usmernenie – OR HaZZ zákaz vypaľovania trávy a suchých porastov

Zverejnené
9. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

Prílohy

Žiadne prílohy.