Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júla 2019