Výrub v zastavanom území Gemerský Sad

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021