Voľba hlavného kontrolóra obce termín volieb 03.07.2020

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2020