Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2019