Tlačová správa sčítanie obyvateľov, bytov a domov

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. augusta 2020