Preskočiť na obsah

Súpis chovateľov ošípaných

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021

V súvislosti s výskytom nových ohnísk Afrického moru ošípaných u diviakov aj v okrese Revúca požiadala Regionálna veterinárna a potravinová správa  Rimavská Sobota obec Hucín o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných.

Súpisu zvierat sa musia zúčastniť chovatelia ošípaných registrovaní aj neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ).

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidémiu covidu-19 a sprísnený lockdown musí každý chovateľ ošípanej v Hucíne nahlásiť tunajšiemu obecnému  úradu informácie o počte chovaných zvierat telefonicky na číslo 058/4881167 alebo písomne na adresu obecného úradu do 12. marca 2021. V oznámení treba uviesť:

– meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt chovateľa,

– celkový počet ošípaných v chove,

– počet prasníc v chove,

– údaje o registrácii v CEHZ  – názov farmy, číslo registrácie.