Prerušenie distribúcie elektriny

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2020