Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Upravené
18. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. augusta 2018