Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vzorová Obec.

Oznam – Voľby do samosprávy obce :

Obecné zastupiteľstvo v Hucíne schvaľuje pre voľby do samosprávy obce 1 volebný obvod Počet poslancov:  7 Rozsah výkonu funkcie starostu obce – v plnom rozsahu

Zápis žiakov do Zš a Mš Jelšava

Milí rodičia! Srdečne Vás pozývame na prezenčný zápis do ZŠ s MŠ Jelšava, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2022 od 8:00 do 15:30 hod. v budove školy na Železničnej ulici 245. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa. Dieťa môžete prihlásiť aj formou elektronickej… Čítať viac

Zápis žiakov do 1. ročníka Zš v Hucíne na školský rok 2022/2023

Zápis žiakov sa uskutoční dňa 05.04.2022 ( utorok ), v čase od 07.00 do 16.00 v budove ZŠ – Alapiskola Hucín. Zápis sa uskutoční s prítomnosťou detí a za dodržiavania protipandemických opatrení. Zapisujú sa deti, ktoré od 1.9. 2021 do 31.08.2022 dovŕšili 6. rok veku. Toto je povinnosťou rodiča prihlásiť každé takéto dieťa. Na zápis… Čítať viac