Preskočiť na obsah

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov od 01.01.2022

Zverejnené 16.12.2021.

Kategória

Čo sa bude zálohovať?

Zálohovať sa budú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 litra do 3 litrov vrátane

Patria sem fľaše a plechovky od sýtených sladených nápojov, nesýtených sladených nápojov, minerálnych vôd, pramenitých vôd, dojčenských vôd, ochutených vôd, ovocných štiav, nektárov, ovocných nápojov, ľadových čajov, športových nápojov, energetických nápojov, piva, cideru, perry, radlera a ovocného vína.

Nepatria sem plastové jednorazové obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. 

Aká bude výška zálohu?

Výška zálohu bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky – 0,15 eura.

Čo si treba všímať na plastovej fľaši a plechovke?

Pri nákupe nápojov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového kódu a text ZÁLOHOVANÉ. 

Ako sa možno zapojiť?

Stačí vrátiť plastové fľaše alebo plechovky na označenom odbernom mieste – v obchode. Plastovú fľašu alebo plechovku možno vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde bol nápoj kúpený. 

Záloh sa bude vyplácať iba za plastové fľaše a plechovky, za ktoré bol zaplatený – označené symbolom (Z) a textom ZÁLOHOVANÉ. Do obehu sa dostanú po 1. 1. 2022.

Plastové fľaše a plechovky takto neoznačené je naďalej potrebné dávať do príslušnej nádoby na separovaný zber.

Ako sa budú obaly vracať? 

Zálohované plastové fľaše a plechovky je potrebné vracať na odberné miesto prázdne, a nestlačené. Treba dbať na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Aké bude prechodné obdobie?

Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zálohovania a ktoré túto povinnosť nespĺňajú, môžu byť dávané do obehu do 30. júna 2022.