Preskočiť na obsah

Menovanie zapisovateľa komisie pre referendum:

Zverejnené 15.11.2022.

Kategória

Starosta Obce Hucín v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len volebný zákon/ vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre referendum vyhlásené na 21.01.2023:

Jana Samková

Kontakt: 0940 780 652

Email: obechucin687@gmail.com

Sídlo: Obecný úrad v Hucíne, č. 76, 049 13 Hucín