Zápis žiakov do 1. ročníka Zš v Hucíne na školský rok 2022/2023

Zápis žiakov sa uskutoční dňa 05.04.2022 ( utorok ), v čase od 07.00 do 16.00 v budove ZŠ – Alapiskola Hucín. Zápis sa uskutoční s prítomnosťou detí a za dodržiavania protipandemických opatrení. Zapisujú sa deti, ktoré od 1.9. 2021 do 31.08.2022 dovŕšili 6. rok veku. Toto je povinnosťou rodiča prihlásiť každé takéto dieťa. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

Zverejnené 29. marca 2022.
Bez úpravy .