Upozornenie : Okliesnenia a odstránenia stromov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky.

Zverejnené 10. júna 2022.
Bez úpravy .