ŠÚ SR Zisťovanie EU SILC

Bude prebiehať od 04.02.2022 do 22.07.2022

Zverejnené 25. januára 2022.
Bez úpravy .