Prehlásenie obce – úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Zverejnené 24. februára 2022.
Bez úpravy .