Pozvánka na OZ – 08.12.2022 o 16.00 hod na obecnom úrade.

Zverejnené 5. decembra 2022.
Upravené 16. decembra 2022.