Oznam – Voľby do samosprávy obce :

4.7.2022 zverejnil/a hucin_obec.

Obecné zastupiteľstvo v Hucíne schvaľuje pre voľby do samosprávy obce 1 volebný obvod

Počet poslancov:  7

Rozsah výkonu funkcie starostu obce – v plnom rozsahu