Oznam :

Kandidátne listiny pre voľby do samosprávy obcí do zastupiteľstva a starostu obce môžete odovzdať na obecnom úrade v čase úradných hodín do 30.08.2022 do 15.30. V čase neúradných hodín na adresu trvalého pobytu zapisovateľky MVK – Jana Samková, Hucín č. 118 do polnoci.

Zverejnené 30. augusta 2022.
Bez úpravy .