Omikron – informačný leták

Zverejnené 1. februára 2022.
Bez úpravy .