Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vzorová Obec.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ Hucín

Obec Hucín Zriaďovateľ OBEC Hucín, zastúpená starostom Ervínom Samkom Vyhlasuje dňom 30.01.2023 o 9.00 hod podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003   Z. z.… Čítať viac

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 29.10.2022

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ……. 690 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní …… 343 Počet platných hlasovacích lístkov …………………….. 332 Výsledky: Obecné zastupiteľstvo 1. Gabriel Tomšík …………………. 162 hlasov 2. Štefan Balco …………………… 159 hlasov 3. Štefan Horváth Ing. …………..157 hlasov 4. Radoslav Benko ……………….. 156 hlasov 5. Róbert Horváth, Mgr. ………… Čítať viac

Menovanie zapisovateľa komisie pre referendum:

Starosta Obce Hucín v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len volebný zákon/ vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre referendum vyhlásené na 21.01.2023: Jana Samková Kontakt: 0940 780 652 Email: obechucin687@gmail.com Sídlo:… Čítať viac

Referendum

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásilareferenduma určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h V referende voliči rozhodnú o otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej… Čítať viac

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania… Čítať viac

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva:

Štefan Balco, nar. 20.07.1971, technik emisnej kontroly, nezávislý kandidát Radoslav Benko, nar. 27.07.1977, palič v chemickej výrobe, nezávislý kandidát Radko Boldy, nar. 23.11.1984, opatrovateľ, nezávislý kandidát Patrik Brindzák, nar. 26.06.1989, operátor výroby, nezávislý kandidát Róbert Horváth, nar. 08.12.1983, učiteľ, nezávislý kandidát Štefan Horváth, nar. 29.09.1992, vedúci prevádzky, nezávislý kandidát Mgr., Bc. Vladimír Jakab, nar. 02.07.1977,… Čítať viac

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce:

Mgr. Juraj Enický, nar. 26.01.1980, učiteľ, OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA Jaroslav Horváth, nar. 04.09.1985, starosta, HLAS – sociálna demokracia, SZÖVETSÉGE – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók Július Lipták, nar. 26.09.1963, podnikateľ, nezávislý kandidát Ervín Samko, nar. 29.01.1995, nezamestnaný, nezávislý kandidát

UNION – oznam

ASISTENČNÉ SLUŽBY ZADARMO – VEREJNÝ PRÍSĽUB POISŤOVNE OD 1.9.2022 Od 1.9.2022 do 31.12.2022 Union poisťovňa, a.s. [ďalej len „Poisťovňa“] pripravila pre klientov zaujímavý benefit v podobe asistenčných služieb zadarmo na základe Verejného prísľubu č. 2/2022 zo dňa 18.8.2022. Podrobnejšie podmienky Verejného prísľubu sú popísané nižšie. Ak klient uzavrie poistnú zmluvu v Poisťovni: • Detské poistenie pre nezbedníkov… Čítať viac

Oznam :

Kandidátne listiny pre voľby do samosprávy obcí do zastupiteľstva a starostu obce môžete odovzdať na obecnom úrade v čase úradných hodín do 30.08.2022 do 15.30. V čase neúradných hodín na adresu trvalého pobytu zapisovateľky MVK – Jana Samková, Hucín č. 118 do polnoci.