Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vzorová Obec.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva:

Štefan Balco, nar. 20.07.1971, technik emisnej kontroly, nezávislý kandidát Radoslav Benko, nar. 27.07.1977, palič v chemickej výrobe, nezávislý kandidát Radko Boldy, nar. 23.11.1984, opatrovateľ, nezávislý kandidát Patrik Brindzák, nar. 26.06.1989, operátor výroby, nezávislý kandidát Róbert Horváth, nar. 08.12.1983, učiteľ, nezávislý kandidát Štefan Horváth, nar. 29.09.1992, vedúci prevádzky, nezávislý kandidát Mgr., Bc. Vladimír Jakab, nar. 02.07.1977,… Čítať viac

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce:

Mgr. Juraj Enický, nar. 26.01.1980, učiteľ, OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA Jaroslav Horváth, nar. 04.09.1985, starosta, HLAS – sociálna demokracia, SZÖVETSÉGE – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók Július Lipták, nar. 26.09.1963, podnikateľ, nezávislý kandidát Ervín Samko, nar. 29.01.1995, nezamestnaný, nezávislý kandidát

UNION – oznam

ASISTENČNÉ SLUŽBY ZADARMO – VEREJNÝ PRÍSĽUB POISŤOVNE OD 1.9.2022 Od 1.9.2022 do 31.12.2022 Union poisťovňa, a.s. [ďalej len „Poisťovňa“] pripravila pre klientov zaujímavý benefit v podobe asistenčných služieb zadarmo na základe Verejného prísľubu č. 2/2022 zo dňa 18.8.2022. Podrobnejšie podmienky Verejného prísľubu sú popísané nižšie. Ak klient uzavrie poistnú zmluvu v Poisťovni: • Detské poistenie pre nezbedníkov… Čítať viac

Oznam :

Kandidátne listiny pre voľby do samosprávy obcí do zastupiteľstva a starostu obce môžete odovzdať na obecnom úrade v čase úradných hodín do 30.08.2022 do 15.30. V čase neúradných hodín na adresu trvalého pobytu zapisovateľky MVK – Jana Samková, Hucín č. 118 do polnoci.

Oznam – Voľby do samosprávy obce :

Obecné zastupiteľstvo v Hucíne schvaľuje pre voľby do samosprávy obce 1 volebný obvod Počet poslancov:  7 Rozsah výkonu funkcie starostu obce – v plnom rozsahu

Zápis žiakov do Zš a Mš Jelšava

Milí rodičia! Srdečne Vás pozývame na prezenčný zápis do ZŠ s MŠ Jelšava, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2022 od 8:00 do 15:30 hod. v budove školy na Železničnej ulici 245. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa. Dieťa môžete prihlásiť aj formou elektronickej… Čítať viac

Zápis žiakov do 1. ročníka Zš v Hucíne na školský rok 2022/2023

Zápis žiakov sa uskutoční dňa 05.04.2022 ( utorok ), v čase od 07.00 do 16.00 v budove ZŠ – Alapiskola Hucín. Zápis sa uskutoční s prítomnosťou detí a za dodržiavania protipandemických opatrení. Zapisujú sa deti, ktoré od 1.9. 2021 do 31.08.2022 dovŕšili 6. rok veku. Toto je povinnosťou rodiča prihlásiť každé takéto dieťa. Na zápis… Čítať viac